Budowa domu i wsparcie rządowe

Co różni pomoc dla osób budujących dom od tej dla kupujących już gotowe nieruchomości? W przypadku budowy domu jednorodzinnego wsparcie nie przybiera postaci dofinansowania do kredytu mieszkaniowego, a zwrotu części wydatków związanych z budową takiego domu. Zwrot dotyczy wyłącznie udokumentowanych faktur, które zostały wystawione na osoby fizyczne. Muszą one dotyczyć materiałów budowlanych (do 30 kwietnia 2004 roku opodatkowanych stawką 7% podatku od towarów i usług, a od 1 maja 2004 roku stawką podatku VAT).

Ponadto muszą to być koszty poniesione od dnia wydania pozwolenia na budowę najpóźniej do 30 września 2018 roku. Prawo do skorzystania z pomocy mają osoby, które do końca roku, w którym otrzymały pozwolenie na budowę nie ukończył 36 lat. W przypadku małżeństw warunek ten dotyczy młodszego z małżonków. Ubiegający się o zwrot muszą również spełniać warunki dotyczące nieposiadania innych nieruchomości mieszkalnych itp.

Jakie w tym przypadku warunki musi spełnić budowana nieruchomość? Pozwolenie na budowę musi być wydane po 1 stycznia 2014 roku. Zwrot części kosztów przysługuje w przypadku budowy domu jednorodzinnego, nadbudowy lub rozbudowy w celu uzyskania powierzchni mieszkalnej, przebudowy budynków mieszkalnych lub pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe (powstanie nowego lokalu mieszkalnego).

Ważny jest też metraż domów jednorodzinnych. W przypadku, gdy składający wniosek o zwrot kosztów w dniu wydania pozwolenia na budowę domu wychowywał minimum troje dzieci powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać 85, a w przypadku domu 110 metrów kwadratowych. W pozostałych wypadkach powierzchnia lokalu nie może przekraczać 75, a domu jednorodzinnego 100 metrów. (Źródło: Bankier.pl)

Dodaj komentarz