Dopłatę MdM można stracić. Jak?

Osoby, które otrzymały dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”, w ciągu 5 lat muszą spełniać pewne warunki, aby takiego dofinansowania nie stracić. W niektórych przypadkach jednak może się zdarzyć, że beneficjenci zmuszeni będą do oddania otrzymanych pieniądzy. Do takiej sytuacji może dojść na przykład jeśli za szybko sprzedadzą lub wynajmą kupione ze wsparciem mieszkanie lub nadpłacą kredyt.

Beneficjenci programu, którzy w ciągu 5 lat od czasu nabycia nieruchomości, kupią inne mieszkanie lub dom, będą musieli zwrócić dopłatę. Dotyczy to także innego rodzaju nabycia własności – na przykład poprzez darowiznę czy zamianę, z wyłączeniem przejęcia nieruchomości poprzez dziedziczenie. Dodatkowo warto wiedzieć, że beneficjent programu będzie musiał zwrócić dopłatę jeśli przed upływem 5 lat od zakupu wynajmie swoją nieruchomość lub jej część np. pokój. W ciągu 5 lat kredytobiorca nie może dokonać inwestycji i przekształceń w mieszkaniu lub domu w związku z prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwem. Kolejne ograniczenie dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu. Bez konsekwencji można tego dokonać dopiero po 5 latach od zakupu nieruchomości. Kredytobiorca będzie musiał zwrócić dofinansowanie, jeśli sprzeda lub dokona darowizny nieruchomości w ciągu 5 lat od czasu jego nabycia.

Dodaj komentarz