Dopłaty to za mało

W najprostszej wersji programu Mieszkanie dla młodych kredytobiorcy mogą liczyć na dofinansowanie wkładu własnego na poziomie 10%. Jak się okazuje może to być za mało by uzyskać kredyt hipoteczny. Banku BPS wymaga minimalnego wkładu własnego na poziomie 20%, więc sama dopłata z programu Mieszkanie dla młodych nie wystarczy. W pozostałych bankach uczestniczących w programie minimalna programowa dopłata może wystarczyć, ale i tak kredytobiorcy muszą się liczyć z mniej atrakcyjnymi ofertami kredytowymi.

Jednak, gdy zdecydują się dołożyć z własnej kieszeni drugie 10% do wkładu własnego sytuacja może się zmienić. W przepadku 20% wkładu własnego wszystkie banki będą skłonne udzielić kredytu (zakładamy, że klienci spełniają pozostałe wymagania programowe i te związane ze zdolnością kredytową preferowane przez bank). Co więcej klienci mogą liczyć na lepsze warunki kredytowania, co sprowadza się do niższego całkowitego kosztu kredytu. Niższy koszt wynika nie tylko z niższej wartości kredytu, ale również z niższych marż i mniejszego oprocentowania.

Zasadniczo banki przychylniej patrzą na klientów, którzy wykładają z własnej kieszeni pokaźny wkład własny (20%). Dla osób, które nie mają oszczędności, a program Mieszkanie dla młodych pozostaje jedyną szansą na kredyt, nie ma wyjścia. Muszą zgodzić się na wyższe marże, oprocentowanie, a w rezultacie wyższy koszy całkowity kredytu. Osoby posiadające własne oszczędności muszą się zastanowić.

Czy lepiej dołożyć je do wkładu własnego i uzyskać lepsze warunki kredytu hipotecznego, ale nie mieć pieniędzy np. na wykończenie czy wyposażenie nowego mieszkania (tu może być potrzebny oddzielny kredyt), czy zdecydować się na wyższe koszty zobowiązania, ale bez problemu wykończyć i wyposażyć mieszkanie z własnych środków.

Oczywiście problem, który tu rozważyliśmy jest dość uproszczony. Niektórzy mogą mieć oszczędności, które wystarczą na wszystko, banki mogą zaoferować w ramach kredytu dodatkowe środki na wykończenie (wyposażenie), można też kupić mieszkanie w standardzie pod klucz. Tak czy inaczej pod kątem kosztów samego kredytu najlepiej poza dofinansowaniem wkładu własnego przeznaczyć na ten cel również dostępne oszczędności.

Dodaj komentarz