Kary w programie

Program Mieszkanie dla Młodych ma zostać obwarowany kilkoma restrykcjami, których obawiać się powinny się osoby korzystające z finansowego wsparcia państwa. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami ministerstwa zakazana będzie sprzedaż mieszkania nabytego z pomocą państwa. Chodzi tu o sytuację, w której konsument w okresie 5 lat od momentu zakupu mieszkania sprzeda takowe będzie musiał zwrócić proporcjonalną część dopłaty podstawowej.

Zwrot jednak nie będzie dotyczył części dopłaty uzyskanej z racji posiadania dzieci. W takim wypadku polityka prorodzinna nie będzie podlegała restrykcjom. Poza tym beneficjent nie będzie musiał zwracać pieniędzy, jeżeli środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup innego mieszkania. Po upływie wspominanego okresu pięciu lat nie będziemy mieli do czynienia z żadnymi sankcjami. Oznacza to, iż po pięciu latach właściciel będzie mógł swobodnie dysponować danym mieszkaniem.

We wspominanym okresie nie będzie możne również używać mieszkania niezgodnie z jego przeznaczeniem. Oznacza to na przykład, iż nie będzie można go wynająć innym osobom lub też wykorzystywać do celów innych niż cele mieszkaniowe. Tu również mamy do czynienia z 5 latami.

W kontekście programu okres 5 lat jest bardzo ważny. Warto zauważyć, iż sam program ma trwać „tylko” pięć lat. Po tym okresie ma zostać zakończony jak Rodzina na Swoim. Na ostateczne rozstrzygnięcia przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać. Przypominamy, iż program ma trafić do Sejmu w maju, czyli już na prawdę niedługo.

Dodaj komentarz