Kolejne zmiany

Z każdym dniem przybliżamy się do rozpoczęcia programu Mieszkanie dla Młodych. Ustawa regulująca jego działanie miała być gotowa w lipcu. Mamy sierpień i informacje o kolejnych zmianach wprowadzonych przez podkomisję. Tym razem opowiemy o limitach cenowych na jaw wyszły, bowiem konkrety dotyczące zwiększenia takowych. Ma to duże znaczenie dla potencjalnych beneficjentów pomocy w ramach programu Mieszkanie dla młodych, ponieważ będzie on określał, które mieszkania i domy jednorodzinne będą się do niego kwalifikować.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami projektu ustawy, limit miał być wyznaczony przez „wartość średniej arytmetycznej dwóch ostatnich wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych”. Podkomisja zdecydowała jednak o zwiększeniu limitu o 10%. Wprowadzono, więc dodatkowy przelicznik w wysokości 1,1. Jakie konsekwencje będą miały wyższe limity cenowe?

Dzięki takim zmianom zwiększy się pula nieruchomości, które dostępne będą w programie Mieszkanie dla Młodych. Zmianie nie ulegnie jednak wartość dopłat stosowanych w programie. Nadal będą one liczone na podstawie „średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego mieszkania”. Kiedy można się spodziewać ostatecznej wersji ustawy? Miejmy nadzieję, że jak najszybciej, a program faktycznie ruszy od początku przyszłego roku. Przypomnijmy, że w 2014 zaczną funkcjonować również przepisy Rekomendacji S wprowadzające obowiązek posiadania wkładu własnego do kredytów hipotecznych.

Dodaj komentarz