Koniec pieniędzy na 2017 rok

Bank Gospodarstwa Krajowego podał informację, że łączna kwota wynikająca z liczby wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, przekazanych przez kredytodawców BGK, z terminem wypłaty środków na 2017 roku, osiągnęła równowartość 95% kwoty zaplanowanej na wypłaty w ustawie budżetowej na ten rok. Dlatego z dniem 1 lutego zostało wstrzymane przyjmowanie wniosków nabywców z terminem wypłaty środków z Funduszu Dopłat planowanym na rok 2017. Na finansowe wsparcie w tym roku w ramach rządowego programu Mieszkanie dla młodych zarezerwowano 746 milionów złotych, z czego połowa została rozdysponowana już w 2016 roku. Drugą część odblokowano z początkiem stycznia 2017 roku.

Realizację programu „Mieszkanie dla młodych” przewidziano na lata od 2014 do 2018 roku. W tym roku prawdopodobnie wnioski nie będą już przyznawane, choć istnieje szansa, że odblokowana zostanie pula pieniędzy przeznaczonych na dofinansowania w 2018 roku, tak jak odbywało się to rok temu. Program przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia.

Dodaj komentarz