Nowe rozwiązania w MdM

Sejmowa podkomisja wprowadziła istotne zmiany do projektu Mieszkanie dla Młodych. Projekt przyjęty przez sejmową podkomisję infrastruktury przewiduje uchylenie ustawy z 29 sierpnia 2005 roku, o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkalnym. Ponadto przewiduje też zwrot osobom fizycznym części wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego mieszkania. Oznacza to możliwość ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych.

Z tego prawa będzie można skorzystać w przypadku budowy domu jednorodzinnego, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne oraz przebudowy budynku o innym przeznaczeniu na budynek mieszkalny. Zgodnie z przyjętym projektem z pomocy państwa będzie można skorzystać, jeżeli mieszkanie będzie służyło zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych oraz zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.

Ponadto powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekroczy 75, a domu jednorodzinnego 100 metrów kwadratowych. Cena nieruchomości nie może być wyższa od kwoty będącej iloczynem współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ustalonego w gminie, na terenie, której położona jest nieruchomość mieszkalna.

Mieszkanie lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium Polski. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego będzie można składać do 30 września 2018 roku za pośrednictwem banku wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu hipotecznego.

Dodaj komentarz