Wkład własny

wkład własny

Banki udzielając kredytów na zakup lub budowę nieruchomości mieszkalnych w wielu wypadkach wymagają tak zwanego wkładu własnego. Najprościej mówiąc wkład własny jest tą częścią inwestycji, którą kredytobiorca pokrywa z własnych środków, czyli z przysłowiowej własnej kieszenie.

Wysokość dopłat

wysokość dopłat

Wysokość dopłat w przypadku programu Mieszkanie dla Młodych wynosi 10% kwoty obliczonej, jako iloczyn powierzchni danej nieruchomości oraz średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Warunki programu

zasady programu mieszkanie na swoim

W ramach programu Mieszkanie dla Młodych na pomoc liczyć mogą osoby, które zamierzają nabyć nowo wybudowany lokal mieszkalny od osób, które lokal wybudowały w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.