Listopadowe kredyty hipoteczne

Minimalne dofinansowanie w programie Mieszkanie dla młodych to 10% wartości nieruchomości. Jak już pisaliśmy wcześniej różnicę w obliczaniu wartości nieruchomości przez organy wypłacające dofinansowanie i banki udzielające kredytów mogą spowodować, że już w 2015 roku minimalna pomoc z programu będzie i tak zbyt niska by zaciągnąć kredyt bez wykładania części wkładu własnego z własnej kieszeni. W tym miejscu prezentujemy ranking kredytów hipotecznych przygotowany przez portal Bankier.pl.

Ostatni chwile z 5% wkładem

Już tylko do końca 2014 roku banki będą udzielać kredytów hipotecznych na 95% wartości nieruchomości, czyli z minimalnym obowiązkowym wkładem własnym na poziomie 5%. Od początku 2015 roku minimalny wkład własny, który klient będzie musiał posiadać by starać się o kredyt będzie wynosił już 10% wartości kredytowanej nieruchomości. Pozostało już niewiele czasu na skompletowanie dokumentów i złożenie wniosku kredytowego. Od nowego roku wkład wzrośnie dwukrotnie.

Dopłaty do kredytów wyniosą 261 milionów 64 tysiące zł

Przez cztery lata trwania programu Mieszkanie dla młodych dopłaty do kredytów mieszkaniowych mają wynieść 261 milionów 64 tysiące zł. Tyle zostało na ten cel zarezerwowane w budżecie państwa. Jak do tej pory Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał dofinansowanie do kredytu mieszkaniowego w ramach programu Mieszkanie dla młodych 11 490 kredytobiorcom. Wnioski składane do BGK mają termin wypłaty kredytu nawet na 2017 rok. Zawarto już umowy kredytowe z 9 766 osobami. Łączna wartość zawartych umów kredytowych w ramach programu to ponad 1 miliard 772 milionów złotych.

Wrześniowy ranking kredytów

Co prawda w programie Mieszkanie dla młodych nie biorą udział wszystkie banki operujące na rynku kredytów mieszkaniowych, ale i tak konkurencja jest spora. Nic więc dziwnego, że powstają rankingi najlepszych ofert skierowanych do klientów o określonych cechach charakterystycznych. W tym miejscu przedstawiamy wyniki takiego rankingu przygotowanego przez portal finansowy Bankier.pl. Zgodnie z tytułem będą to najlepsze kredyty zaoferowane we wrześniu. Specjaliści portalu wzięli przy analizie ofert pod uwagę konkretnych klientów.

Kredyt w BZ WBK

Bank Zachodni WBK ma w swojej ofercie wiele różnych kredytów, również kredyty hipoteczne. Z punktu widzenia tego portalu najważniejszym elementem bogatej oferty BZ WBK jest kredyt hipoteczny z dofinansowaniem w ramach programu Mieszkanie dla młodych. Dla osób chcących skorzystać z rządowego wsparcia przygotowano bardzo ciekawą ofertę. Bank proponuje prowizję za udzielenie zobowiązania zaczynającą się już od 0% (ubezpieczenie hipoteki). Marża kredytu rozpoczyna się od 1,69%. Maksymalny okres, na jaki można zaciągnąć kredyt hipoteczny w BZ WBK to 30 lat (minimalny 15 lat).