Początki programu Mieszkania dla Młodych

początki programu wsparcia

Program Mieszkanie dla Młodych ma za zadanie zastąpić program Rodzina na Swoim, który jak wiemy zakończył swoje funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Wiadomości o powstaniu takowego projektu docierały do nas już w 2012 roku. Było to związane z zapisami ostatniej nowelizacji ustawy regulującej działanie programu Rodzina na Swoim. Nakładała ona na ustawodawcę obowiązek przygotowania rozwiązań mających zastąpić kończący się program.

W związku z tym pierwszy projekt nowej ustawy został zgłoszony 28 listopada 2012 roku. Drugi projekt aktualnie będący w fazie prac i konsultacji pochodzi z 21 lutego 2013 roku. Na podstawie przedstawionych dokumentów poznaliśmy główne jak i szczegółowe założenia programu Mieszkanie dla Młodych. Zgodnie z ostatnim punktem projektu ustawy z dnia 21 lutego 2013 roku ma ona wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem wskazanych artykułów, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Pozwala nam to mieć przekonanie, iż nowy program ruszy z początkiem 2014 roku. Przypomnijmy, iż jeszcze w ubiegłym roku, jako początek funkcjonowania programu Mieszkanie Dla Młodych podawano lipiec 2013 roku.

Dodaj komentarz