Polityka prorodzinna

rodzina z nowym mieszkaniem

Program Mieszkanie dla Młodych ma być jednym z elementów państwowej polityki prorodzinnej. W tym wypadku mamy do czynienia z zachętą do powiększania rodziny w postaci dofinansowania do wkładu własnego jak i dofinansowania spłaty już zaciągniętego kredytu w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Ogólnie osoby uprawnione do korzystania z pomocy programu mogą liczyć na dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości mieszkania. To jednak nie wszystko.

W przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku osoba lub osoby starające się o kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem wkładu własnego mają przynajmniej jedno dziecko mogą liczyć na dodatkowe 5%. Nie ma znaczenia czy jest to ich dziecko biologiczne czy też adoptowane (przysposobione). Idąc dalej, jeżeli w ciągu 5 lat od skorzystania z pomocy państwa w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko kredytobiorca może liczyć na kolejne dofinansowanie w wysokości 5% wartości nieruchomości. W tym wypadku mamy do czynienia ze spłatą części kredytu praz państwo (owe 5% procent). Jak zatem widać osoby już mające rodzinę oraz planujące ją w najbliższych latach powiększyć mogą uzyskać w sumie 20 % dofinansowania do wartości zakupionego mieszkania.

Dodaj komentarz