Porównujemy Mieszkanie dla Młodych z Rodziną na swoim

porównanie z rodzina na swoim

Zarówno zakończony program Rodzina na Swoim jak i mający dopiero zacząć swoje działanie program Mieszkanie dla Młodych stawiają (czy stawiały) sobie za cel wsparcie obywateli w dochodzeniu do własności lokali mieszkalnych. Mamy do czynienia z kilkoma cechami wspólnymi jak i wieloma różnicami odnośnie tych programów. Omówmy pokrótce najważniejsze cechy wspólne jak i różnice, z jakimi mamy tu do czynienia.

Obydwa programy związane są z kredytami mieszkaniowymi udzielanymi przez banki komercyjne mającymi podpisaną odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W przypadku Rodzin na Swoim były to jednak dopłaty do odsetek comiesięcznych rat wypłacane przez osiem kolejnych lat od momentu podpisania umowy kredytowej. W przypadku Mieszkania dla Młodych mówimy o dofinansowaniu wkładu własnego w wysokości 10% wartości nieruchomości. Dofinansowanie może wzrosnąć o 5% w przypadku posiadania dzieci. Beneficjenci mogą liczyć na kolejne 5% wsparcia w postaci spłaty części kredytu w przypadku powiększenia rodziny o trzecie lub kolejne dziecko. Maksymalnie można, zatem uzyskać dofinansowanie w wysokości 20% wartości nieruchomości. Podobnie w obu programach wygląda kwestia limitów powierzchni. Dla mieszkań jest to 75 m2.

W przypadku Mieszkania dla Młodych nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu domów jednorodzinnych. Ogólnie w odróżnieniu od Rodziny na Swoim nowy program będzie umożliwiał uzyskanie dofinansowania tylko do kupna lokali mieszkalnych pochodzących z rynku pierwotnego. Odpada cały rynek wtórny jak i rynek nowych domów jednorodzinnych. Nie zmieni się natomiast grono osób mogących starać się o dofinansowanie. Mowa tu o małżeństwach, osobach samotnie wychowujących dzieci jak i osobach samotnych. Program Mieszkanie dla Młodych wprowadza również znaną z ostatniej wersji Rodziny na Swoim granicę wiekową na pułapie 35 lat. W przypadku małżeństw ma ona obowiązywać młodszego z małżonków. Osoby samotne i samotnie wychowujące dzieci będą musiały w momencie złożenia wniosku mieć mniej niż 35 lat.

Warto też zauważyć, iż podobnie jak w programie Rodzina na Swoim będziemy mieli do czynienia z limitami cen nieruchomości, jakie możemy nabyć przy udziale pomocy państwowej. Ustawodawca wprowadza również minimalną wysokość kredytu by uniknąć dopłat symbolicznych. Oznacza to, że dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony w kwocie stanowiącej minimum 50% ceny zakupu danego mieszkania.

Liczba komentarzy: 1

  1. Mateusz pisze:

    Z porównania nowego programu do Rodziny na swoim wynika, że będzie on stanowił wycinek dawnych dopłat. Trudno sądzić, że wysokość dopłat uzależniona od ilości dzieci wpłynie w jakikolwiek sposób na przyrost naturalny – nie tędy droga.

Dodaj komentarz