Projekt ustawy Mieszkanie dla Młodych

ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

Działanie programu Mieszkanie dla Młodych ma być regulowane przez ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Obecnie znajduje się ona w fazie prac i konsultacji. Planuje się, iż wejdzie ona w życie na początku 2014 roku. Za początek realnych prac nad nową ustawą można przyjąć datę 7 listopada 2012 roku. Wtedy to zgłoszono projekt złożenia projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

Funkcjonowanie programu będzie opierało się na ustawie. Zapisy w ustawie unormują beneficjentów, wysokość dopłat rządowych, limity powierzchni mieszkań objętych dopłatami, maksymalne ceny dopłat do 1m2 nowego mieszkania podlegającego programowi oraz wszelkie inne warunki i zasady udzielania pomocy rządowej młodym ludziom, którzy zdecydują się na zakup mieszkania na rynku pierwotnym.

Pierwszy projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych pochodzi z 28 listopada 2012 roku. Obecnie mamy do czynienia z drugim projektem ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych pochodzącym z 21 lutego 2013 roku. Uchwalenie ustawy w obecnej formie spowoduje kilka zmian w przepisach obowiązujących. Miedzy innymi straci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o „zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym”.

Dodaj komentarz