Ustawa MdM już funkcjonuje

Ustawa wprowadzająca program wsparcia dla ludzi młodych w nabywaniu mieszkań z rynku pierwotnego Mieszkanie dla młodych już działa. Weszła w życie ostatniej soboty. Oznacza to, że nic, jeżeli chodzi o względy formalne, nie stoi już na przeszkodzie by na początku przyszłego roku również sam program rozpoczął swoje działanie. Sam program potrwa zgodnie z zapisami ustawy do 2018 roku. Później zostanie oceniony. Jeżeli skutki jego funkcjonowania będą zadowalające rząd rozważy jego przedłużenie. Zaplanowano już ile mniej więcej program będzie kosztował budżet państwa w kolejnych latach.

Ma to być 600 milionów złotych w 2014 roku, 715 mln w 2015, 730 mln zł w 2016, 746 mln w 2017 i 762 mln w 2018. Jednak sam program Mieszkanie dla młodych to nie wszystkie zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa. Zmienia ona również przepisy dotyczące tzw. najmu okazjonalnego.

Od teraz prawo do wynajmowania nieruchomości mieszkalnych bez ryzyka kosztownego procesu eksmisyjnego wobec nieuczciwych lokatorów będą miały nie tylko osoby prywatne, ale również osoby prawne, czyli na przykład fundusze inwestycyjne. Umowa najmu okazjonalnego będzie podpisywana na czas określony nie dłuższy niż 10 lat. Wygaśnie po upływie czasu, na jaki została zawarta. Będzie też mogła być rozwiązana po zachowaniu odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Jeszcze inną kwestią związaną z nową ustawą jest wprowadzenie zwrotu podatku VAT na materiały budowlane dla osób spełniających warunki programu Mieszkanie dla młodych i budujących swój pierwszy dom w systemie gospodarczym.

Dodaj komentarz