Warunki programu

zasady programu mieszkanie na swoim

W ramach programu Mieszkanie dla Młodych na pomoc liczyć mogą osoby, które zamierzają nabyć nowo wybudowany lokal mieszkalny od osób, które lokal wybudowały w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Innymi słowy mówiąc dofinansowanie wkładu własnego jest możliwe w przypadku zakupu nowego mieszkania od dewelopera. Ponadto dofinansowanie wkładu własnego może być stosowane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nabywca zaciąga na ten cel kredyt w odpowiednich instytucjach finansowych (banki biorące udział w programie Mieszkanie dla Młodych).

Aby osoba lub osoby chętne mogły otrzymać dofinansowanie muszą zostać spełnione następujące warunki wynikające z założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych:

  • osoba składająca wniosek nie może mieć więcej niż 35 lat w momencie jego złożenia
  • w przypadku małżeństw granica wiekowa dotyczy młodszego z małżonków
  • nabywca lokalu do dnia nabycia lokalu mieszkalnego nie może być właścicielem domu jednorodzinnego
  • nabywca lokalu do dnia nabycia lokalu mieszkalnego nie może być właścicielem lokalu mieszkalnego
  • nabywcy lokalu nie może przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)
  • nabywca nie może być współwłaścicielem budynku, jeżeli w przypadku zniesienia takowej współwłasności stałby się właścicielem przynajmniej jednej nieruchomości mieszkalnej

Dodaj komentarz