Wkład własny

wkład własny

Banki udzielając kredytów na zakup lub budowę nieruchomości mieszkalnych w wielu wypadkach wymagają tak zwanego wkładu własnego. Najprościej mówiąc wkład własny jest tą częścią inwestycji, którą kredytobiorca pokrywa z własnych środków, czyli z przysłowiowej własnej kieszenie. Nie każdy bank wymaga posiadania wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego. Może się to jednak zmienić, jeżeli w życie wejdą nowe przepisy zmieniające Rekomendację S. W takim wypadku banki mogą zaprzestać udzielania zobowiązań bez wkładu własnego. Warto też zauważyć, iż posiadanie wkładu własnego może pozytywnie wpływać na warunki kredytowania. Banki bardziej przychylnie patrzą na osoby, które same są w stanie pokryć przynajmniej niewielką część kosztów całej inwestycji.

W programie Mieszkanie dla Młodych osoby starające się o wsparcie będą mogły liczyć właśnie na dofinansowanie wkładu własnego. Jest to, więc program skierowany głównie do osób, które nie mogą pokryć wymaganego wkładu z własnych środków. Wysokość dofinansowania do wkładu własnego ma być równa 10% kwoty obliczonej, jako iloczyn powierzchni danej nieruchomości oraz średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. W przypadku, gdy osoba lub osoby starające się o dofinansowanie w dniu złożeni wniosku wychowują przynajmniej jedno dziecko mogą liczyć na dodatkowe 5%. Jak zatem widać maksymalnie dofinansowanie wkładu własnego może wynosić 15% wartości nieruchomości.

Program umożliwia uzyskanie dodatkowego dofinansowania w wysokości 5% wartości nieruchomości w przypadku pojawienia się trzeciego lub kolejnego dziecka. W tym wypadku jest to jednak dofinansowanie w formie spłaty części już zaciągniętego kredytu. Za dofinansowanie zarówno do wkładu własnego jak i spłaty kredytu, czyli wypłatę odpowiednich kwot odpowiedzialny jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dodaj komentarz