Zalety i wady dopłat rządowych

wady i zalety dopłat rządowych

Jak wszystko również i program Mieszkanie dla Młodych posiada zalety jak i wady. Zacznijmy od zalet. Stary program Rodzina na Swoim był krytykowany za to, że pomagał nie tylko obywatelom, ale również bankom. Część pieniędzy, jakie państwo przeznaczało na dopłaty szło na realizację zysków przez banki. Działo się tak, ponieważ banki tworzyły specjalne produkty (kredyty), które przez osiem lat były dotowane przez Skarb Państwa. Dopłacając do odsetek pozwalały również zarobić bankom.

W nowym programie mamy zasadniczo do czynienia z jednorazową dopłatą. Jest to dofinansowanie wkładu własnego. Praktycznie rzecz biorąc państwo dofinansowując osobom starającym się o kredyt mieszkaniowy wkład własny zmniejsza sumę kredytu, jaką kredytobiorcy będą mieli później do spłaty. W takim wypadku kredyt się zmniejsza, a zyskuje na tym wyłącznie kredytobiorca. Kolejną zaletą pod kątem dopłat jest uwzględnienie dodatkowych profitów w przypadku posiadanie dzieci zarówno przed zaciągnięciem kredytu jak i w sytuacji, gdy kolejne dzieci pojawią się w okresie 5 lat po skorzystaniu z pomocy. Jest to ewidentnie element polityki prorodzinnej.

Skoro mówiliśmy o zaletach wspomnijmy o kilku wadach. Jako wadę można rozpatrywać zamknięcie przed kredytobiorcami chcącymi skorzystać z pomocy rynku wtórnego. Co więcej z programu Mieszkanie dla Młodych wyłączone zostały również domy jednorodzinne nawet te z rynku pierwotnego. Jako wadę wskazuje się w dużej mierze jednorazową formę pomocy. Państwo pomoże w zaciągnięciu kredytu poprzez dofinansowanie wkładu własnego. Później kredytobiorca musi sam martwić się o spłatę zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której w rodzinie kredytobiorcy pojawi się trzecie lub kolejne dziecko. W takim wypadku może on liczyć na dodatkowe 5% wartości nieruchomości w formie spłaty części kredytu przez państwo. Inną wadą jest objęcie dopłatami maksymalnie 50 m2, mimo iż maksymalna powierzchnia mieszkania, które będzie można nabyć ma wynosić 75 m2. W przypadku zakupu mieszkania o maksymalnym metrażu do 25 m2 nie otrzymamy dofinansowania.

Dodaj komentarz